Archives: Uncategorized

De vergadering stelt vast dat ze op een geldige manier

February 28, 2016 by admin | Comments Off on De vergadering stelt vast dat ze op een geldige manier | Filed in Uncategorized

De vergadering stelt vast dat ze op een geldige manier is samengesteld en gerech¬tigd is om te beraadslagen en geldig kan beslissen over de agenda die ze vervolgens behandelt. BesluitenNa voorlezing van een discussie over de jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de commissaris, worden de volgende besluiten genomen. 1. Eerste besluitDe jaarrekening, opgesteld […]

De tweede algemene vergadering, die dus het recht

January 12, 2016 by admin | Comments Off on De tweede algemene vergadering, die dus het recht | Filed in Uncategorized

heeft de jaarrekening defini¬tief geld lenen vast te stellen, kan niet opnieuw worden verdaagd. 393. De neerlegging van de aandelen en de volmachten die werden gegeven, blijven geldig voor de persoonlijke lening nieuwe algemene vergadering. Voor wat de volmachten betreft, geldt dit enkel voorzover geen nieuwe agendapunten werden toegevoegd, tenzij de volmacht voldoende ruim is […]

In dit geval hebben ze dan geen lening stemrecht

December 14, 2015 by admin | Comments Off on In dit geval hebben ze dan geen lening stemrecht | Filed in Uncategorized

In dit geval hebben ze dan geen lening stemrecht. Het lijkt logisch dat ze aanwezig zijn om hun verslagen naar voor te brengen en toelichting te geven, ook al is het vraagrecht van de aandeelhouders in een coöperatieve vennootschap niet uitdrukkelijk in de wet voorzien. 269. Artikel 540 van het W. Venn. bepaalt voor de […]